Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Stojí za pozornost. Tisková zpráva o systematické péči věnované osobám s PAS v Kraji Vysočina

Stojí za pozornost. Tisková zpráva o systematické péči věnované osobám s PAS v Kraji Vysočina   1

Hejtmanství vydalo tiskovou zprávu vážící se k systematické péči věnované osobám s poruchami autistického spektra. V jejím obsahu je zmiňován Domov Jeřabina Pelhřimov, který pečuje o tuto klientele. Vyzdvihováno je také naše zapojení do projektu zaměřeného na autismus, jenž by měl letos pokračovat.

Kraj Vysočina v minulých měsících realizoval projekt Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Jedním z výstupů byla také analýza poskytovaných sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a chováním náročným na podporu (PAS+). Součástí analýzy je návrh řešení nabídky služeb – sociálních služeb v terénu, ambulantní a pobytové formě, ale i dalších aktivit jakou jsou např. integrační pobyty pro rodiny s dětmi s PAS v Kraji Vysočina – který bude dále rozpracováván a uváděn v praxi. „Pobytové sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra zajišťují v Kraji Vysočina domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 475 lůžek a chráněné bydlení s kapacitou 219 lůžek. Převážnou většinu z nich zajišťuje šestice příspěvkových organizací kraje,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. V rámci Kraje Vysočina fungují tři pobytové služby pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra a specifickými potřebami v oblasti chování a vzájemného soužití, jedná se o dva domovy se zvláštním režimem v celkové kapacitě 24 lůžek, domov pro osoby se zdravotním postižením v kapacitě 6 lůžek – vždy se jedná o transformované domácnosti, specificky přizpůsobené potřebám klientů, a to v Horní Cerekvi, Kadolci a Novém Rychnově. Podle posledního loňského hlášení z příspěvkových organizací bylo takto uvolněných 18 lůžek pro klienty s mentálním postižením. „V Kraji Vysočina nezaznamenáváme zásadní nedostatek zařízení pro mentálně postižené osoby. Problémem je zejména nevyvážené rozložení lůžek v kraji a nedostatek lůžek pro klienty s poruchou autistického spektra, s poruchami chování, s projevy agrese nebo s kombinací mentálního postižení s duševním onemocněním. V rámci transformace pobytových sociálních služeb tento problém postupně řešíme,“ říká Jan Tourek. Z dalších služeb směřovaných k této specifické skupině klientů se především jedná o denní stacionáře – v regionu působí celkem 16 zařízení pro tuto cílovou skupinu nebo čtyři centra denních služeb. Nicméně cílová skupina využívá i další sociální služby, např. ranou péči, sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství apod. V rámci realizace projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina byly vytvořeny pozice tzv. koordinátorů pomoci v každé obci s rozšířenou působností a pěti krajských nemocnicích a pozice krajského koordinátora pomoci, jejichž služeb lze využít i při řešení situace osob s PAS a PAS+. V principu se dá říci, že se jedná o případové manažery nebo pracující na základě principů case managementu. „S obdobnými pozicemi je nadále počítáno v navazujícím projektu v oblasti sociálně zdravotního pomezí. Jejich práce se velmi osvědčila. Stejně tak lze velmi kladně ohodnotit vzájemné síťování mezi těmito pracovními pozicemi. Vzniká tak unikátní multidisciplinární přístup k řešení situace klientů za využití pracovníků kraje, obcí, nemocnic, poskytovatelů sociálních služeb a případně dalších přizvaných odborníků,“ uvedl k tématu hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Klientům se dostává včasného řešení jejich situace. Na krajské úrovni se daří řešit i situaci klientů, která je složitá a vzhledem ke koncentraci handicapů a nepříznivé sociální situaci by mohla být vnímána jako neřešitelná. Pro nadcházející programové období je k realizaci připraven navazující projekt „Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“, který témata dále koncepčně rozvíjí.

Datum vložení: 16. 1. 2023 19:03
Datum poslední aktualizace: 16. 1. 2023 19:08
Autor: Správce Webu

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Děkujeme za podporu