Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Sociálně terapeutická dílna

spolufinancováno

Sociálně terapeutická dílna je koncipována jako žehlírna a mandlovna prádla.

Kapacita: 2 osoby

Základní prohlášení

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu:

Domov Jeřabina Pelhřimov p.o. poskytuje ambulantní službu dospělým   osobám s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají službu chráněného bydlení.

Služby sociálně terapeutické dílny nejsou určeny pro:

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče z důvodu infekčních                    a parazitárních chorob, tuberkulózy a pohlavních nemocí v akutním stádiu
 • osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své okolí pro akutní nebo          nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

Poslání poskytované sociální služby:

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům, aby se zvýšila jejich šance při uplatnění se na trhu práce.

Cíle poskytované sociální služby

 • rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě, podporovat uživatele        v samostatnosti a soběstačnosti
 • rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků
 • podporovat svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 • podporovat uplatnění se na volném trhu práce

Zásady poskytované sociální služby

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky    při poskytování sociálních služeb

Místo poskytované služby

 • Pelhřimov, U Elektrárny 1965

Doba poskytované služby

pondělí – pátek 8.30 - 17.00

Rozsah poskytovaných služeb

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností          vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Domov Jeřabina 5Domov Jeřabina 6Domov Jeřabina 7Domov Jeřabina 8

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Děkujeme za podporu