Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna je koncipována jako žehlírna a mandlovna prádla.

Kapacita: 2 osoby

Základní prohlášení

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu:

Domov Jeřabina Pelhřimov p.o. poskytuje ambulantní službu dospělým   osobám s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají službu chráněného bydlení.

Služby sociálně terapeutické dílny nejsou určeny pro:

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče z důvodu infekčních                        a parazitárních chorob, tuberkulózy a pohlavních nemocí v akutním stádiu
 • osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své okolí pro akutní nebo                nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

Poslání poskytované sociální služby:

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům žijícím v rodinách tak, aby se zvýšila jejich šance při uplatnění se na trhu práce.

Cíle poskytované sociální služby

 • rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě, podporovat uživatele                v samostatnosti a soběstačnosti
 • rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků
 • podporovat svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 • podporovat uplatnění se na volném trhu práce

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup
 • Rovnocenné partnerství
 • Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • Podpora vlastní volby
 • Respektování soukromí
 • Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky        při poskytování sociálních služeb

Místo poskytované služby

 • Pelhřimov, U Elektrárny 1965

Doba poskytované služby

Pondělí – pátek 8.00 - 16.30

Rozsah poskytovaných služeb

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností                vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Děkujeme za podporu