Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Domov se zvláštním režimem

Kapacita : 18 lůžek

Základní prohlášení

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Okruhem osob, kterým je poskytována sociální služba jsou muži od 15 let s mentálním postižením nebo autismem a s rizikovým chováním, které významně snižuje možnost kolektivního soužití. Z těchto důvodů jsou obvykle odmítáni jinými typy pobytových sociálních služeb.

Dospělé osoby s autismem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení  a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - 6 lůžek

Služba není určena lidem:

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně posílit                            kompenzačními pomůckami
 • s infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem              onemocnění
 • závislým na návykových látkách

Poslání poskytované sociální služby

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí.

Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije.

Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci.

Cílem je co největší začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Cíle poskytované sociální služby

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • posilování možností seberealizace a sebeuplatnění
 • zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů            a služeb

Místo poskytované služby

 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 506, bydlení – kapacita 12 lůžek
 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 507, bydlení– kapacita 6 osob

Doba poskytování služby

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domova se zvláštním režimem jsou zajišťovány dle § 50 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V dílnách denních aktivit nabízíme :

 • keramická dílna
 • výtvarná dílna

Ceníky Domova se zvláštním režimem

Ke stažení ve formátu Microsoft Word:

Ceník úkonů DOZP 

Ceník úkonů DS 

Ceník úkonů DZR 

Ceník úhrad DZR 2024

Domov Jeřabina 16 Domov Jeřabina 17 Domov Jeřabina 18 Domov Jeřabina 20

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Děkujeme za podporu