Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Domov se zvláštním režimem

Kapacita : 12 lůžek

Základní prohlášení

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Okruhem osob, kterým je poskytována sociální služba jsou muži od 15 let s mentálním postižením nebo autismem a s rizikovým chováním, které významně snižuje možnost kolektivního soužití. Z těchto důvodů jsou obvykle odmítáni jinými typy pobytových sociálních služeb.

Služba není určena lidem:

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně posílit                                  kompenzačními pomůckami
 • s infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem                    onemocnění
 • závislým na návykových látkách

Poslání poskytované sociální služby

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí.

Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije.

Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci.

Cílem je co největší začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Cíle poskytované sociální služby

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • posilování možností seberealizace a sebeuplatnění
 • zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů                  a služeb

Místo poskytované služby

 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 506, bydlení – kapacita 12 lůžek
 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 507, aktivizační dílny – kapacita 18 osob
 • 394 64 Počátky, Rudé Armády 715, aktivizační dílny – kapacita 6 osob

Doba poskytování služby

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domova se zvláštním režimem jsou zajišťovány dle § 50 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V dílnách denních aktivit nabízíme :

 • Tkalcovská dílna
 • Keramická dílna
 • Výtvarná dílna
 • Zooterapie

Ceníky Domova se zvláštním režimem

Ke stažení ve formátu Microsoft Word:

Ceník úkonů DOZP

Ceník úkonů DS

Ceník úkonů DZR

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Děkujeme za podporu