Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Příjem nové žádosti Domova pro seniory

Prosíme, při podání žádosti dbejte na kompletní vyplnění a odeslání všech níže uvedených dokumentů.

Žádost o poskytování služby Domov pro seniory

Posudek lékaře 

Souhlas pro nakládání s osobními a citlivými údaji při jednání

 

Vyplněné a podepsané žádosti zasílejte na adresu:

      Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.
      Onšov 1
      395 01 Pacov

 

Co se bude dít se žádostí dál?

  1. Sociální pracovník organizace projde veškeré dokumenty, jestli jsou správně vyplněné pro zahájení řízení o přijetí či vyřazení žádosti.
  2. Poskytne formulář posudek lékaře našemu smluvnímu lékaři, který se vyjádří o vhodnosti požadované služby pro žadatele a jestli žadatel splňuje cílovou skupinu služby. 
  3. Na základě posudku lékaře se sejde komise a rozhoduje o schválení či vyřazení žádosti.
  4. Poté Vás požádá sociální pracovník o schůzku, nebo vyrozumí o stavu žádosti.
  5. V případě, že je žádost přijatá a schválená, zařadí se do evidence čekatelů o sociální službu.

Proces přijetí do služby a pořadník čekatelů:

  1. V případě uvolnění kapacity ve službě Domov pro seniory dojde k výběru žádosti dle sociální potřebnosti a aktuálního stavu klienta. 
  2. Z toho důvodu v průběhu řízení o výběru nového klienta může dojít k sociálnímu šetření ohledně aktuálního stavu žadatele a jednou za rok dochází k aktualizaci informací důležitých pro hodnocení stavu žadatele.
  3. Po vybrání žádosti Vás kontaktuje sociální pracovník a domluví se s Vámi ohledně všech potřebných okolností a datumu nástupu. 
  4. V naší organizaci není postaven pořadník čekatelů na základě času evidované žádosti.

Děkujeme za podporu