Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Kapacita : 18 lůžek

Základní prohlášení

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu:

 • dospělé osoby s mentálním postižením těžkého stupně, popř. s přidruženým tělesným    nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto          postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • dospělé osoby s autismem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení  a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - 6 lůžek

Služba není určena lidem:

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně                                      posílit kompenzačními pomůckami     
 • s infekčním nebo parazitárním onemocnění při kterém může být osoba                                  zdrojem onemocnění             
 • jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití z důvodu závažného duševního    onemocnění
 • závislým na návykových látkách (drogách, alkoholu)
 • s projevy agrese, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí

Poslání poskytované sociální služby:

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí a začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Cíle poskytované sociální služby:

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvíjení pracovních dovedností
 • zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů          a služeb

Zásady poskytované sociální služby:

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky při poskytování sociálních služeb

Místa poskytované služby:

 • 393 01 Pelhřimov, Starý Pelhřimov 109, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 64 Počátky, Žižkova 395, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 04 Nový Rychnov 276, bydlení – kapacita 6 lůžek

Doba poskytování služby:

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb :

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domova pro osoby se zdravotním postižením v souladu s § 48 Zákona o sociálních službách zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V dílnách denních aktivit nabízíme:

 • keramická dílna
 • výtvarná dílna

Ceníky Domova pro osoby se zdravotním postižením

Ke stažení ve formátu Microsoft Word:

Ceník Fakultativních služeb  

Ceník stravy a ubytování DOZP 2024

Ceník úkonů péče pro DOZP

Ceník stravy a ubytování CHB Nový Rychnov 

Domov Jeřabina 13 Domov Jeřabina 14 Domov Jeřabina 15 Domov Jeřabina 16

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Děkujeme za podporu