Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Kapacita : 12 lůžek

Základní prohlášení

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu:

 • dospělé osoby s mentálním postižením těžkého stupně, popř. s přidruženým tělesným    nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto          postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Služba není určena lidem:

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně                                      posílit kompenzačními pomůckami     
 • s infekčním nebo parazitárním onemocnění při kterém může být osoba                                  zdrojem onemocnění             
 • jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití z důvodu závažného duševního    onemocnění
 • závislým na návykových látkách (drogách, alkoholu)
 • s projevy agrese, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí

Poslání poskytované sociální služby:

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí a začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Cíle poskytované sociální služby:

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvíjení pracovních dovedností
 • zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů          a služeb

Zásady poskytované sociální služby:

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky při poskytování sociálních služeb

Místa poskytované služby:

 • 393 01 Pelhřimov, Starý Pelhřimov 109, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 64 Počátky, Žižkova 395, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 507, aktivizační dílny - kapacita 18 osob
 • 394 64 Počátky, Rudé Armády 715, aktivizační dílny – kapacita 6 osob

Doba poskytování služby:

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb :

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domova pro osoby se zdravotním postižením v souladu s § 48 Zákona o sociálních službách zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V dílnách denních aktivit nabízíme:

 • tkalcovská dílna
 • keramická dílna
 • výtvarná dílna
 • zooterapie

Ceníky Domova pro osoby se zdravotním postižením

Ke stažení ve formátu Microsoft Word:

Ceník Fakultativních služeb

Ceník stravy a ubytování DOZP

Ceník úkonů péče pro DOZP

Domov Jeřabina 13 Domov Jeřabina 14 Domov Jeřabina 15 Domov Jeřabina 16

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Děkujeme za podporu