Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Kapacita : 12 lůžek

Základní prohlášení

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu:

 • Dospělé osoby s mentálním postižením těžkého stupně, popř. s přidruženým tělesným            nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto                  postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Služba není určena lidem:

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně                                              posílit kompenzačními pomůckami     
 • s infekčním nebo parazitárním onemocnění při kterém může být osoba                                          zdrojem onemocnění             
 • jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití z důvodu závažného duševního            onemocnění
 • závislým na návykových látkách (drogách, alkoholu)
 • s projevy agrese, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí

Poslání poskytované sociální služby:

Posláním služby je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí a začlenění člověka, který v našem domově žije do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás.

Cíle poskytované sociální služby:

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvíjení pracovních dovedností
 • zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů                  a služeb

Zásady poskytované sociální služby:

 • Individuální přístup
 • Rovnocenné partnerství
 • Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • Podpora vlastní volby
 • Respektování soukromí
 • Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky        při poskytování sociálních služeb

Místa poskytované služby:

 • 393 01 Pelhřimov, Starý Pelhřimov 109, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 64 Počátky, Žižkova 395, bydlení – kapacita 6 lůžek
 • 394 03 Horní Cerekev, Březinova 507, aktivizační dílny - kapacita 18 osob
 • 394 64 Počátky, Rudé Armády 715, aktivizační dílny – kapacita 6 osob

Doba poskytování služby:

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb :

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Domova pro osoby se zdravotním postižením v souladu s § 48 Zákona o sociálních službách zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V dílnách denních aktivit nabízíme:

 • Tkalcovská dílna
 • Keramická dílna
 • Výtvarná dílna
 • Zooterapie

Ceníky Domova pro osoby se zdravotním postižením

Ke stažení ve formátu Microsoft Word:

Ceník Fakultativních služeb

Ceník stravy a ubytování DOZP

Ceník úkonů péče pro DOZP

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Děkujeme za podporu