Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Denní stacionář

Kapacita : 38 osob

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Domov Jeřabina Pelhřimov p.o. poskytuje ambulantní službu Denního stacionáře dospělým   osobám s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a osobám s autismem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou službu.

Služby denního stacionáře nejsou určeny pro:

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče z důvodu infekčních            a parazitárních chorob, tuberkulózy a pohlavních nemocí v akutním stádiu
 • osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své okolí pro akutní nebo  nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

Poslání poskytované sociální služby

Posláním denního stacionáře je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům žijícím v rodinách tak, aby jejich život byl srovnatelný s životy jejich vrstevníků.

Cíle poskytované sociální služby

 • rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě podporovat uživatele        v samostatnosti a soběstačnosti
 • rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků
 • podporovat osobní zájmy uživatelů, umožnit výběr zájmových činností
 • poskytovat podporu ve vzdělávání
 • zajistit účast na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách a tím umožnit        uživatelům smysluplné trávení volného času
 • podporovat svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 • zajistit odbornou pomoc pečujícím rodinám

Zásady poskytované sociální služby

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky

Místo poskytované služby

Pelhřimov, U Elektrárny 1965

 • výtvarná dílna
 • keramická dílna
 • floristika
 • dílna IT a Občanské výchovy

Počátky, Rudé Armády 715

 • dílna floristiky a košíkářství

Doba poskytované služby

pondělí – pátek 7.30 – 15.30

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě denního stacionáře v souladu s § 46 Zákona o sociálních službách zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceník úkonů péče sociální služby Denní stacionář

Ke stažení:

Ceník úkonů péče DS 

Domov Jeřabina  Domov Jeřabina 2Domov Jeřabina 3Domov Jeřabina 4

 

 

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Děkujeme za podporu