Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Chráněné bydlení

Kapacita : 48 lůžek

Základní prohlášení:

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Služba je určena pro:

 • Dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým          onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž                situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - 36 lůžek
 • Dospělé osoby s autismem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení        a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - 6 lůžek
 • Dospělé osoby s mentálním postižením a problémovým chováním, které mají sníženou            soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc             jiné fyzické osoby - 6 lůžek

Služba není určena lidem:

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně posílit                                kompenzačními pomůckami
 • s infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem                    onemocnění
 • jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití z důvodu závažného duševního            onemocnění
 • s projevy agrese, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí

Poslání poskytované služby

Posláním služby  je umožnit klientům žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat klienty při začlenění do společnosti.

Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci a snižování závislosti a poskytované sociální službě.

Cíle poskytované služby

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvoj pracovních dovedností a návyků, které umožní klientu uplatnit se na trhu práce
 • zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů                  a služeb

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup
 • Rovnocenné partnerství
 • Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • Podpora vlastní volby
 • Respektování soukromí
 • Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky        při poskytování sociálních služeb

Místa poskytované služby

 • 393 01 Pelhřimov, Březová 2343 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby                            s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním,          které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje            pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • 393 01 Pelhřimov, Březová 2342 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby                            s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním,          které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje            pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • Cetoraz 231 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením,                  popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou                  soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc             jiné fyzické osoby
 • Cetoraz 232 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením,                   popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou                   soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc             jiné fyzické osoby
 • 396 01 Humpolec 1843 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním                    postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají              sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou        pomoc jiné fyzické osoby
 • 396 01 Humpolec 1844 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním                    postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají              sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou        pomoc jiné fyzické osoby
 • 394 04 Nový Rychnov 276 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s autismem,                které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje            pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • 394 64 Počátky, Rudé Armády 715 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby                      s mentálním postižením a problémovým chováním popř. s přidruženým tělesným nebo            smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení          a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Doba poskytované služby

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Chráněného bydlení jsou zajišťovány dle § 51 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceníky Chráněného bydlení

Ke stažení ve formátu Microsoft Word:

Ceník úkonů péče CHB

Ceník Fakultativních služeb

Ceník stravy a ubytování CHB

Ceník stravy a ubytování CHB Nový Rychnov

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Děkujeme za podporu