Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Chráněné bydlení

Kapacita : 42 lůžek

Základní prohlášení:

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Služba je určena pro:

 • dospělé osoby s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým  nemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž            situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - 36 lůžek
 • dospělé osoby s mentálním postižením a problémovým chováním, které mají sníženou    soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc      jiné fyzické osoby - 6 lůžek

Služba není určena lidem:

 • s úplnou ztrátou zraku a sluchu, kterou není možné alespoň částečně posílit                          kompenzačními pomůckami
 • s infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem              onemocnění
 • jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití z důvodu závažného duševního      onemocnění
 • s projevy agrese, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí

Poslání poskytované služby

Posláním služby  je umožnit klientům žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat klienty při začlenění do společnosti.

Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci a snižování závislosti a poskytované sociální službě.

Cíle poskytované služby

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvoj pracovních dovedností a návyků, které umožní klientu uplatnit se na trhu práce
 • zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů          a služeb

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup
 • rovnocenné partnerství
 • zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory
 • podpora vlastní volby
 • respektování soukromí
 • uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce a speciální pedagogiky    při poskytování sociálních služeb

Místa poskytované služby

 • 393 01 Pelhřimov, Březová 2343 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby                      s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním,    které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje        pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • 393 01 Pelhřimov, Březová 2342 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby                    s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním,  které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje        pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • Cetoraz 231 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením,            popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou              soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc        jiné fyzické osoby
 • Cetoraz 232 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním postižením,              popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají sníženou              soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc        jiné fyzické osoby
 • 396 01 Humpolec 1843 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním              postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají      sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou    pomoc jiné fyzické osoby
 • 396 01 Humpolec 1844 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby s mentálním                postižením, popř. s přidruženým tělesným nebo smyslovým onemocněním, které mají        sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou    pomoc jiné fyzické osoby
 • 394 64 Počátky, Rudé Armády 715 – kapacita 6 lůžek, určena pro dospělé osoby                s mentálním postižením a problémovým chováním popř. s přidruženým tělesným nebo    smyslovým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení  a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Doba poskytované služby

24 hodin denně , 365 dnů v roce

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě Chráněného bydlení jsou zajišťovány dle § 51 Zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceníky Chráněného bydlení

Ke stažení ve formátu Microsoft Word:

Ceník úkonů péče CHB 2023 

Ceník Fakultativních služeb 

Ceník stravy a ubytování CHB 2023

Domov Jeřabina 9Domov Jeřabina 10 Domov Jeřabina 11 Domov Jeřabina 12

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Děkujeme za podporu