Domov Jeřabina Pelhřimov
Domov JEŘABINA - Pelhřimov

Projekt zaměřený na pomoc osobám s poruchou autistického spektra

Projekt zaměřený na pomoc osobám s poruchou autistického spektra  1

Domov Jeřabina Pelhřimov je zapojen do projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Ten má na základě mezioborové spolupráce docílit vznik sítě sociálních i navazujících služeb, které umožní osobám s touto poruchou a jejich rodinným příslušníkům žít plnohodnotný život.

V minulém roce se naplno rozjely práce pod hlavičkou projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Jak je z jeho názvu patrné, pozornost je věnována osobám s poruchou autistického spektra (PAS). „Počty osob s PAS stoupají a jejich potřeby nejsou dostatečně řešeny. V současné době je obtížné určit přesný počet dětí a dospělých osob s PAS, chybí ucelené informace o potřebách těchto osob, schází volné kapacity ve specializovaných zařízeních a objevují se další oblasti, které bude tento projekt řešit. Jedná se především o nastavení funkčního systému péče o osoby s PAS, zkvalitnění péče o tyto osoby a cílená pomoc a podpora pečujícím osobám,“ přibližuje ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov Petr Krčál. Právě Domov Jeřabina Pelhřimov představuje nejen hybnou sílu projektu, ale také jednu z cílových skupin. O stěžejní výstupy se stará odborný tým pracovníků pečujících o osoby s PAS i o pečující osoby, pro které vznikne ucelený vzdělávací kurz. Projektový tým bude získávat zkušenosti na několika tuzemských stážích a jedné zahraniční, aby sdílel příklady dobré praxe. Dalším výstupem projektu bude tvorba dokumentů a informačních materiálů pro odbornou i laickou veřejnost. Současně bude vyvíjen speciální software jako pomocný a podpůrný prostředek pro rozvoj motoriky a nástroj pro komunikaci a rozvoj smyslového vnímání pro osoby s PAS. Projekt reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992 je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu.

Datum vložení: 28. 1. 2021 19:31
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2021 10:03
Autor: Správce Webu

Facebook

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Děkujeme za podporu